WZORY I OPIS SYMBOLI INSYGNIÓW GMINY

§ 1

HERB MIASTA ZGORZELEC

Herb miasta Zgorzelec w historycznej całości jako miasta położonego po obu brzegach Nysy Łużyckiej jest zagadnieniem nietypowym i skomplikowanym w heraldyce miast śląskich. Rok 1945, rok wyzwolenia i powrotu naszych ziem zachodnich i północnych do Macierzy, przy ustalaniu granicy państwowej rozdzielił miasta nad Nysą Łużycką na dwie części. Miasto po lewym brzegu rzeki, obejmujące najstarszą i większą część historycznego Zgorzelca, jako miasto Görlitz, pozostało w granicach Niemiec. Miasto Görlitz uznaje herb nadany przywilejem herbowym cesarza Karola V 2 października 1536 r. Polski Zgorzelec nie może uznawać herbu nadanego przez cesarzy niemieckich, ale znak miejski oparł na wzorze najstarszych pieczęci miejskich z końca XII i początku XIV wieku. Przy zachowaniu struktury godła i jego składowych motywów wprowadzono tylko jedną zmianę, zastępując orła margrabiów brandenburskich (właścicieli miasta w XIII wieku) orłem Piastów dolnośląskich, których przedstawicielem był Henryk książę Jaworski, właściciel Zgorzelca w latach 1314–1329. Dzisiejszy herb Zgorzelca, polskiego miasta kresowego na granicy nad Odrą i Nysą, przyjęty w 1960 roku, przedstawiony na barwnej planszy w wydawnictwie “Miasta polskie w tysiącleciu “ tom. II, s. 600, plansza CXXIII, pozwala ustalić przewodnie barwy miejskiej flagi. Tło tarczy herbowej niebieskie, mury i baszty srebrne (białe), tło tarczy na tle murów złote (żółte). Stalowa barwa hełmu i skrzydła orłowego jako składowych elementów zdobniczych wzbogacających całość godła nie należy do barw przewodnich.

Opis herbu na podstawie uzasadnienia prof. dr Mariana Haisiga z dnia 7 lipca 1987 roku.

§ 2

Sztandar jest prostokątnym płatem tkaniny o następującym wyglądzie: na stronie prawej na tle czerwonym godło państwowe, na stronie lewej na białym tle herb miasta zgodny z opisem w § 1 niniejszego załącznika, oraz pod herbem napis “ZGORZELEC”.

§ 3

FLAGA

Flaga jest prostokątem. Stosunek szerokości do jej długości wynosi 5:8. Układ barw na fladze jest poziomy: u góry pas barwy niebieskiej o szerokości 40% boku krótszego, w środku pas barwy białej o szerokości 20% boku krótszego, u dołu pas barwy żółtej o szerokości 40% boku krótszego.

§ 4

Znak w kolorze złotym. Koło o średnicy 11 centymetrów . Po środku koła – herb Zgorzelca z wypukłą obwódką. Wokół herbu – wieniec z liści laurowych. Elementy herbu i liści wypukłe. Znak został zamieszczony na okrągłych oczkach łańcucha koloru złotego.